Thảo luận mua đât đồi nui chăn nuôi ga

  • Thread starter DUONG QUANG MINH
  • Ngày gửi
DUONG QUANG MINH

DUONG QUANG MINH

Lữ khách
#1
em mới mua 1,4ha đât đôi nui.em muôn khai thác đá kiếm ít vốn.đồng thời nhằm cai tạo đất đê trông tre với kêt hơp nuoi ga.nhung mơi khai thac dươc 3 nghin viên đa thi bị chinh quyên đia phương phat.em xin hoi y kiên anh em biêt cach xin giay phep như thê nao đê đươc khai thác hết đá nhằm cai tạo dât khong.
 

Đối tácTop