Mua giống Gà

  • Thread starter thanhquang66
  • Ngày gửi
xin liên hệ ! tôi dang có gà đông tảo lớn nhỏ bán nè?
sieuthiNHANH2010051313219zgi2zwm3mj678797.jpeg

sieuthiNHANH2010051313219zmvlzmu0nj615024.jpeg

sieuthiNHANH2010051313219mjjjzgnlnd594983.jpeg

sieuthiNHANH2010051313219ngiyzdi4nz548988.jpeg
 
gà nhỏ thì chưa thấy đuoc hết cái đẹp của nó. còn gà lớn thì không thấy rõ. ngoài cặp cán...
 
gà ngày mới khoảng 2,5 - 3 tháng thôi, chưa ra hết mã nên chưa đẹp, chúng hung dữ vô cùng,
 


Back
Top