Cần mua Mua gỗ Bách Xanh,Trắc Bách Diệp,Huỳnh Đàn Lạng Sơn.

  • Thread starter tracryum
  • Ngày gửi
tracryum

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
#1
Nhờ MOD xóa topic giúp!Cảm ơn agrivietdotcom!
 

Last edited:
tracryum

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
#2
Bác nào ở Lâm Dồng có gỗ Thông Đỏ thì hú em tiếng nhé!
Hôm trước có bác gọi mà sao lâu quá không thấy trã lời.
 

Đối tácTop