Mua gỗ vườn, gỗ tạp

  • Thread starter Ba ĐaÌ£t
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

Ba Đạt

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ba Đạt
- Địa chỉ: Đắk Lắk
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: tuyen.hoang79@gmail.com
================================

<p><span style="color: blue"><font size="3"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&acirc;̀n thu mua c&aacute;c loại gỗ tạp cứng, tạp mềm (d&acirc;̀u, xoan mộc, tr&agrave;m, xo&agrave;i, mu&ocirc;̀ng, cám... ) tại Đắk Lắk, Qui c&aacute;ch</font></font></span>:</p><p><font size="3">Dài: 1,3m</font></p><p><font size="3">đường kính: từ 15cm đ&ecirc;́n 30cm</font></p><p><font size="3">thẳng (kh&ocirc;ng nh&acirc;̣n hàng cong)</font></p><p><font size="3">S&ocirc;́ lượng : kh&ocirc;ng hạn ch&ecirc;́ <br /></font></p><span style="color: blue"><font size="3"><font face="Times New Roman"><p>&nbsp;giao hàng tại xưởng: xã Cư né, huy&ecirc;̣n Kr&ocirc;ng Buk - Đắk Lắk</p><p>chỉ nh&acirc;̣n hàng tại kho người bán với s&ocirc;́ lượng m&ocirc;̃i l&acirc;̀n &gt;40m3 </p><p>Vui lòng báo giá trước khi giao hàng&nbsp;</p></font></font></span><span style="color: blue"><font size="3"><font face="Times New Roman" /></font></span><span style="color: blue"><font size="3"><font face="Times New Roman">Gi&aacute; mua cạnh tranh v&agrave;o mọi thời điểm.<p>&nbsp;</p></font></font></span><span style="color: blue"><font size="3"><font face="Times New Roman">Qu&iacute; kh&aacute;ch thực sự quan t&acirc;m, xin li&ecirc;n hệ: 0947 347 171, 0979 28 11 28 (Mr. Đạt)</font></font></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top