mua hạt giống cây chùm ngây số lượng lớn

#1
hiện nay chúng tôi có nhu cầu mua hạt chùm ngây với số lượng rất lớn
nếu ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ
nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt ;0983 916780
email:tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác với mọi người
 

Last edited:
#7
hiện nay chúng tôi có nhu cầu mua hạt chùm ngây với số lượng lớn
nếu ai có thể cung cấpb xin liên hệ theo địa chỉ
nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt ;0983 916780
email:tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác với mọi ngườiLink : http://agriviet.com/home/threads/153892-mua-hat-giong-cay-chum-ngay-so-luong-lon#ixzz2s1bYtuqA
 

#14
hiện nay chúng tôi có nhu cầu mua hạt chùm ngây với số lượng lớn
nếu ai có thể cung cấpb xin liên hệ theo địa chỉ
nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt ;0983 916780
email:tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác với mọi người
 
#15
hiện nay chúng tôi có nhu cầu mua hạt chùm ngây với số lượng lớn
nếu ai có thể cung cấpb xin liên hệ theo địa chỉ
nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt ;0983 916780
email:tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác với mọi người[DOUBLEPOST=1397020932][/DOUBLEPOST]hiện nay chúng tôi có nhu cầu mua hạt chùm ngây với số lượng lớn
nếu ai có thể cung cấpb xin liên hệ theo địa chỉ
nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt ;0983 916780
email:tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác với mọi người[DOUBLEPOST=1397489807,1395933936][/DOUBLEPOST]hiện nay chúng tôi có nhu cầu mua hạt chùm ngây với số lượng lớn
nếu ai có thể cung cấpb xin liên hệ theo địa chỉ
nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt ;0983 916780
email:tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác với mọi người[DOUBLEPOST=1398960677][/DOUBLEPOST]hiện nay chúng tôi có nhu cầu mua hạt chùm ngây với số lượng lớn
nếu ai có thể cung cấpb xin liên hệ theo địa chỉ
nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt ;0983 916780
email:tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác với mọi người[DOUBLEPOST=1399872039][/DOUBLEPOST]hiện nay chúng tôi có nhu cầu mua hạt chùm ngây với số lượng lớn
nếu ai có thể cung cấpb xin liên hệ theo địa chỉ
nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt ;0983 916780
email:tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác với mọi người[DOUBLEPOST=1399939024][/DOUBLEPOST]hiện nay chúng tôi có nhu cầu mua hạt chùm ngây với số lượng lớn
nếu ai có thể cung cấpb xin liên hệ theo địa chỉ
nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt ;0983 916780
email:tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác với mọi người
 
Last edited: