Cần mua mua hạt giống cây sapoche < hồng xiêm > số lượng lớn

#1
hiện nay chúng tôi có nhu cầu mua rất nhiều hạt sapoche < hồng xiêm >
nếu ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác cùng mọi người
 

#5
hiện nay chúng tôi có nhu cầu mua rất nhiều hạt sapoche < hồng xiêm >
nếu ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác cùng mọi người


Link : http://agriviet.com/home/threads/13...he-lt-hong-xiem-gt-so-luong-lon#ixzz2Q8435E5t

--------

hiện nay chúng tôi có nhu cầu mua rất nhiều hạt sapoche < hồng xiêm >
nếu ai có thể cung cấp xin liên hệ theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
rất mong hợp tác cùng mọi người


Link : http://agriviet.com/home/threads/13...he-lt-hong-xiem-gt-so-luong-lon#ixzz2Q9jLBuM2
 
Last edited:
Top