Cần mua Mua hoa ban tết.

#1
Sữa lại

Chào cả nhà.
Em tên là Trọng Thông, ở huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận. Sắp tới tết rồi nên cần mua hoa trưng ngày tết. Mình cần mua nhưng không biết mua ở đau hết.
Ai biết cho nào có thi cho em biết nghe.

--------

Chào cả nhà.
Em tên là Trọng Thông, ở huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận. Sắp tới tết rồi nên cần mua hoa trưng ngày tết về bán lại kiếm thu nhập sài tết. Mình cần mua nhưng không biết mua ở đau hết.
Ai biết cho nào có thi cho em biết nghe.
 

Last edited:
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx