mua quả sấu chín số lượng lớn

#1
hiện nay quả sấu đã chuẩn bị chín
và chúng tôi cần mua khoảng mấy chục tấn quả sấu chín , dập , vỡ , không ăn được
vậy nếu ai có thể cung cấp quả sấu chín , dập , vỡ , không ăn được xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người
 

Last edited:
#2
hiện nay quả sấu đã chuẩn bị chín
và chúng tôi cần mua khoảng mấy chục tấn quả sấu chín , dập , vỡ , không ăn được
vậy nếu ai có thể cung cấp quả sấu chín , dập , vỡ , không ăn được xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người


Link: http://agriviet.com/home/threads/101298-mua-qua-sau-chin-so-luong-lon#ixzz21nCi5DNU
 
#3

hiện nay quả sấu đã chuẩn bị chín
và chúng tôi cần mua khoảng mấy chục tấn quả sấu chín , dập , vỡ , không ăn được
vậy nếu ai có thể cung cấp quả sấu chín , dập , vỡ , không ăn được xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người

Link: http://agriviet.com/home/threads/101298-mua-qua-sau-chin-so-luong-lon#ixzz21puhDck6
 
#4
hiện nay quả sấu đã chuẩn bị chín
và chúng tôi cần mua khoảng mấy chục tấn quả sấu chín , dập , vỡ , không ăn được
vậy nếu ai có thể cung cấp quả sấu chín , dập , vỡ , không ăn được xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người

Link: http://agriviet.com/home/threads/101298-mua-qua-sau-chin-so-luong-lon#ixzz22emdO1eU
 
#5
hiện nay quả sấu đã chuẩn bị chín
và chúng tôi cần mua khoảng mấy chục tấn quả sấu chín , dập , vỡ , không ăn được
vậy nếu ai có thể cung cấp quả sấu chín , dập , vỡ , không ăn được xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người


Link: http://agriviet.com/home/threads/101298-mua-qua-sau-chin-so-luong-lon#ixzz230QGGk7I
 
#6
hiện nay quả sấu đã chuẩn bị chín
và chúng tôi cần mua khoảng mấy chục tấn quả sấu chín , dập , vỡ , không ăn được
vậy nếu ai có thể cung cấp quả sấu chín , dập , vỡ , không ăn được xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người

Link: http://agriviet.com/home/threads/101298-mua-qua-sau-chin-so-luong-lon#ixzz23Qz3wv95
 
#7
#8


hiện nay quả sấu đã chuẩn bị chín
và chúng tôi cần mua khoảng mấy chục tấn quả sấu chín , dập , vỡ , không ăn được
vậy nếu ai có thể cung cấp quả sấu chín , dập , vỡ , không ăn được xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người

Link: http://agriviet.com/home/threads/101298-mua-qua-sau-chin-so-luong-lon#ixzz26y32WdiK
 
#10
hiện nay quả sấu đã chuẩn bị chín
và chúng tôi cần mua khoảng mấy chục tấn quả sấu chín , dập , vỡ , không ăn được
vậy nếu ai có thể cung cấp quả sấu chín , dập , vỡ , không ăn được xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
mr : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người