Mua trùn quế giống : "vì sao nên mua sinh khối trùn quế"

Nguyen Van Sang

Nhà nông nghiệp dư
#1
Bí quyết để đảm bảo năng suất trùn quế, chất lượng trùn, trước tiên phải đảm bảo chất lượng giống. Giống phải được mua chung với sinh khối, 1 m2 sinh khối phải đạt 1,5 - 2 kg trùn thịt cùng kén trứng trong đó thì việc nuôi mới hiệu quả. Mua trùn giống tách ra khỏi sinh khối, về thả vào môi trường mới, nếu sống sót thì 10 ngày sau trùn mới “hoàn hồn”, 1 tháng sau mới sinh sản, sau 21 ngày kén trứng mới nở, 95 ngày sau mới trưởng thành. Mua giống đảm bảo thì chỉ sau 2 tháng người nuôi đã có thu hoạch. Nhưng nếu mua phải trùn giống không đảm bảo thì người nuôi vất vả và không có lãi từ 3-6 tháng. Như vậy sẽ là gánh nặng cho những hộ phải trả lãi ngân hàng đầu tư nuôi trùn quế. Chính vì vậy đảm bảo cho sự phát triển của trang trại cũng như đảm bảo sản lượng cần phải mua sinh khối khi muốn nuôi trùn quế.

Chúc các bác chăn nuôi đạt hiệu quả cao.

 

Last edited: