Nâng cao giá trị nông sản Việt

  • Thread starter Loan Nguyen
  • Ngày gửi
Loan Nguyen

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#1
Mỗi ngày em chọn 1 loại nông sản, Quý anh chị em nào có sản phẩm hoặc biết giúp Loan đăng tải lên topic nhé!
1. Trái dừa ( 05.08.2017)

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4420%2F35574518543_1a5fee2528_o.jpg&hash=59ff0e7361fb1126a0c12025592a46c8proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4412%2F36214571322_48bdb26145_o.jpg&hash=ae72a179acaa4e720989ad34c81445e3
 

Loan Nguyen

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#2
2. Mảng cầu ( ngày 06.08.2017)

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4410%2F36020330520_090c6f3d59_o.jpg&hash=6ae45aa0feacc12524e3574e610e1255


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg924%2F6228%2F5qaX2X.jpg&hash=87d56e4560009e8a61837f671a6da78e

Rượu mảng cầu
 
nhabeagri

nhabeagri

Thành viên mới
#8
Chỉ mong sao các sản phẩm nông nghiệp Việt được thị trường đón nhận tốt và tạo dựng được uy tín, tin tưởng.
 

Đối tácTop