Ngã Năm (Sóc Trăng ): – thả nuôi trên 1.332 ha thủy sản

  • Thread starter phongvien
  • Ngày gửi
Ngã Năm (Sóc Trăng ): – thả nuôi trên 1.332 ha thủy sản
Tính đến nay nông dân trên địa bàn huyện đã thả nuôi được trên 1.332ha/3.600ha, đạt hơn 37% kế hoạch, với các loại cá trắng như: Chép, rô phi... và một số loại cá đồng khác như cá rô, lóc, sặc rằn. Ngành Nông nghiệp huyện đã phối hợp với các đơn vị như Huyện đoàn, Hội nghề cá huyện, Hội LHPN huyện tiến hành chọn hộ triển khai mô hình nuôi cá lóc từ nguồn vốn sự nghiệp, nông nghiệp năm 2010.

Ảnh: Mô hình nuôi cá rô đang phát triển rất mạnh trên địa bàn huyện Ngã Năm.
Song song đó, ngành Nông nghiệp huyện tiếp tục triển khai thực hiện dự án cá - lúa ở xã Tân Long. Đến đầu tháng 6 - 2010 đã triển khai thực hiện được 30ha của 9 hộ, 02 hệ thống kênh và 01 mô hình ương cá giống, ước khối lượng thực hiện 54.600m<SUP>3</SUP>. Riêng mô hình ương cá giống hiện nay đang cải tạo ao chuẩn bị thả cá bột, đồng thời khuyến cáo các biện phát canh tác, nuôi trồng tiến bộ, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, bảo vệ môi trường và tăng khả năng cạnh tranh, bên cạnh đó đã vận động nhân dân vệ sinh ao nuôi chuẩn bị sẵn sàng nguồn cá giống khi có nguồn nước tốt.
Hoàng Đang
 Quảng cáoTop