nghệ an, bán giống gà cỏ, gà cỏ lai chọi

congthuan7

Thành viên mới
#1
<p>cơ sở giống gia cầm Duy&ecirc;n Thuận xin k&iacute;nh ch&agrave;o qu&iacute; kh&aacute;ch, c&aacute;m ơn ban quản trị agriviet.com,c&aacute;m ơn anh chị em đ&atilde; đọc tin,hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp giống g&agrave; cỏ v&agrave; g&agrave; lai chọi chất lượng cao,gi&aacute; cả hợp l&yacute;,ai c&oacute; nhu cầu th&igrave; alo nh&eacute;,h&igrave;nh mấy em g&agrave; con 10 ng&agrave;y tuổi n&egrave;,</p><p>&nbsp;</p><font color="#000000" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><font color="#000000" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><img border="0" style="border: 0px; -webkit-box-shadow: none !important" src="https://lh5.googleusercontent.com/-3Q9c5vltv-k/UQzPrGBIQFI/AAAAAAABsvo/NseWdxlLvlk/Agriviet.Com-ga_lai_c_h%25E1%25BB%258Di.jpg" /><br /><img border="0" style="border: 0px; -webkit-box-shadow: none !important" src="https://lh6.googleusercontent.com/-ZaMvvZuVlgI/UQzPsFg5InI/AAAAAAABsvw/u-9TSCcTp-E/Agriviet.Com-ga_lai_ch%25E1%25BB%258Di.jpg" /><br /><img border="0" style="border: 0px; -webkit-box-shadow: none !important" src="https://lh4.googleusercontent.com/-PBZScc-ZH9o/UQzPs1lALSI/AAAAAAABsv4/LysjKkgVyHI/Agriviet.Com-g%25C3%25A0_lai_ch%25E1%25BB%258Di.jpg" /><br /><img border="0" style="border: 0px; -webkit-box-shadow: none !important" src="https://lh5.googleusercontent.com/-lXTy7AWHjYM/UQzPuC-4UeI/AAAAAAABswA/ZTBHV3mHVc8/Agriviet.Com-tr%25E1%25BB%25A9ng.jpg" /><br /><br /><br /><br />Link :&nbsp;<a target="_blank" style="color: #088108; text-decoration: none; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://agriviet.com/home/threads/128000-ban-giong-ga-ta-ga-ta-lai-choi#ixzz2JjFzS5AG">http://agriviet.com/home/threads/128...#ixzz2JjFzS5AG</a><br /></strong></font></font><strong style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><br />Link :&nbsp;<a target="_blank" style="color: #088108; text-decoration: none; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://agriviet.com/home/threads/128000-ban-giong-ga-ta-ga-ta-lai-choi#ixzz2KGxp3Fck">http://agriviet.com/home/threads/128000-ban-giong-ga-ta-ga-ta-lai-choi#ixzz2KGxp3Fck<br /><br /></a><br /><br /><br />Link :&nbsp;<a target="_blank" style="color: #088108; text-decoration: none; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://agriviet.com/home/threads/128000-ban-giong-ga-ta-ga-ta-lai-choi#ixzz2L5BA0Z7H">http://agriviet.com/home/threads/128000-ban-giong-ga-ta-ga-ta-lai-choi#ixzz2L5BA0Z7H<br /><br /></a></strong></strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br />Link :&nbsp;<a style="color: #003399; text-decoration: none; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://agriviet.com/home/threads/128000-ban-giong-ga-ta-ga-ta-lai-choi#ixzz2Q31L3Brh">http://agriviet.com/home/threads/128000-ban-giong-ga-ta-ga-ta-lai-choi#ixzz2Q31L3Brh</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê công thuận
- Địa chỉ: kỳ sơn, tân kỳ, nghệ an
- Điện thoại: 0944400409 - Fax:
- email: congthuan7@yahoo.com