Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen gà lôi trắng tại Vườn quốc gia Cúc Phương

  • Thread starter Hoàng Xuân Thủy
  • Ngày gửi
H

Hoàng Xuân Thủy

Lữ khách
#1
Cơ quan quản lý: Sở KH&CN Ninh Bình.
Cơ quan chủ trì: Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật.
Thời gian thực hiện: 24 tháng (5/2015-5/2017)

I. MỤC TIÊU.
1.1. Mục tiêu tổng quát:

- Bảo tồn an toàn nguồn gen gà Lôi trắng làm cơ sở cho việc khai thác và sử dụng để phát triển kinh tế trước mắt và lâu dài.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xác định được hiện trạng nguồn gen gà Lôi trắng.

- Đáng giá chi tiết một số đặc điểm sinh học gà Lôi trắng trong điều kiện nuôi nhốt.

- Bảo tồn lưu giữ gà Lôi trắng được 200 cá thể, trong đó có 50 cá thể gà sinh sản và 150 cá thể gà con và hậu bị.
II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.
Nội dung 1: Điều tra khảo sát hiện trạng nguồn gen gà Lôi trắng.


- Điều tra về số lượng quần thể, cấu trúc đàn, sự phân bố và điều kiện sinh cảnh ưa thích ở ngoài tự nhiên.

Nội dung 2: Đánh giá chi tiết nguồn gen gà Lôi trắng.

- Sưu tậpgà Lôi trắng, số lượng 20 cá thể (24 tháng tuổi, trong đó có 10 con trống và 10 con mái).

- Xác định được các đặc điểm về ngoại hình của gà ở các giai đoạn: Gà con, gà dò, hậu bị và sinh sản.

- Đánh giá khả năng sinh trưởng của gà ở các giai đoạn: 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24 tuần tuổi và trưởng thành.

- Đánh giá khả năng sinh sản: Tập tính sinh sản, mùa sinh sản hàng năm, tỷ lệ ghép đôi, sản lượng trứng/mái/năm.

- Khảo sát về thành phần, chất lượng của trứng và thịt.

- Đánh giá tỷ lệ ấp nở nhân tạo.

- Đánh giá khả năng kháng bệnh.

- Xác định được tiêu chuẩn giống gà Lôi trắng được bảo tồn.

Nội dung 3:Xác định phương thức chăn nuôi gà Lôi trắng.

- Xác định chế độ ăn thích hợp cho gà trong giai đoạn sinh sản.

- Đánh giá hiệu quả việc xử dụng vắc xin Lasota, Newcatson chịu nhiệt để phòng bệnh cho gà trong điều kiện nuôi nhốt.
III.KẾT QUẢ.
Kết quả bước đầu năm thứ nhất thực hiện:
- Đã tiến hành lập và điều tra số lượng gà Lôi trắng tại rừng đặc dụng Cúc Phương được 20 tuyến, số cá thể gà lôi phát hiện được là 86 cá thể, mật độ TB1.3 con/ha, điều kiện sinhn cảnh thường gặp (41.5 % là rừng thứ sinh, 58.5% là trảng cỏ, cây bụi).

- Đã sưu tập được 20 gà lôi trắng 24 tháng tuổi, trong đó có 10 trống và 10 mái đủ tiêu chuẩn làm giống, đàn gà được nuôi nhốt tại trại gà giống Cúc Phương, bước đầu thích nghi tốt trong điều kiện nuôi nhốt.

- Bước đầu đã xác định được một số đặc điểm ngoại hình của gà Lôi trắng từ giai đoạn sơ sinh cho tới 24 tuần tuổi.

- Gà Lôi trắng mới sinh có trọng lượng tương đối nhỏ, trung bình đạt 35 gram/con, tuy nhiên đến gia đoạn 24 tuần tuổi trọng lượng gà đã đạt TB 397 gram/con. Đàn gà theo dõi sinh trưởng và phát triển tốt.

- Gà Lôi mái đẻ trung bình 9 quả/mái/năm, Tỷ lệ có phôi 84.1%, tỷ lệ con sơ sinh khi ấp bắng mấy ấp công nghiệp đạt 75.5%, tỷ lệ khoẻ mạnh 92.5%. Mùa sinh sản của gà lôi trắng được ghi nhận bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 4 dương lịch hàng năm. Thời gian ấp trứng kéo dài từ 23-24 ngày.

- Gà có khả năng kháng bệnh cao, việc sử dụng vắc xin lasota và vắc xin newcatson phòng bệnh cho gà Lôi trắng bước đầu cho hiệu quả nhất định, qua theo dõi chưa thấy xuất hiện bệnh gà rù trên đàn gà nuôi nhốt tại Cúc Phương.
Bác sỹ thú y: Hoàng Xuân Thủy
ĐT: 0915 635 615 Email: thuyhoangxuan@gmail.com56af837926e17.jpg

24459313040_e8f0e6e696_o.jpg

56af8390d57bf.jpg

56af8397bf3d2.jpg

24661349251_ba29e593bc_o.jpg

56af83aa36fa8.jpg
 

Last edited:

Đối tác


Top