ngoài bắc rét đậm rét hại khiến gà ảnh hưởng rất nhiều bà con nông dân phải cẩn thận cho gà