Nguyên nhân làm đất đai nghèo dinh dưởng

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Các nguyên nhân chính làm cho đất ngày càng nghèo kiệt dưỡng đất là do

sử dụng đất không thích hợp
Tăng vòng quay của đất (nhiều vụ canh tác trong năm) nhưng không có biện pháp bồi dưỡng độ phì của đất (bón phân đặc biệt là bón phân hữu cơ làm đất … )
Do đất được hình thành từ vật liệu trầm tích nghèo dưỡng chất (như đất phù sa cổ)
Do đất bị rửa trôi mạnh (các nguyên tố kiềm thường dễ bị rửa trôi hơn)


Có 2 dạng độ phì nhiêu của đất được phân biệt:

Độ phì nhiêu hiện tại (dạng này được đánh giá qua hàm lượng các nguyên tố dinh dưỡng vi lượng như Cu, Zn, Fe, B,…) và đa lượng như N, P, K, Ca, Mg, S …
>Độ phì nhiêu tiềm năng (dạng này được đánh giá chủ yếu dựa vào thành phần khoáng của chất đất (thành phần vô cơ và hữu cơ)
 

Đối tác
Top