Nhà phân phối và cung cấp máy in tem nhãn mã vạch Postek

quangnhuong84

Thành viên mới
#1
Nhà phân phối và cung cấp máy in tem nhãn mã vạch Postek
Chuyên cung cấp dòng máy in mã vạch Postek ở Việt Nam.
Vinh An Cư là nhà cung cấp máy in Postek với giá tốt nhất thị trường. Giá sỉ cho toàn quốc, giá cho đại lý các cấp.
Chúng tôi là đại diện cho Postek tại Việt Nam.
Nhà phân phối và cung cấp máy in tem nhãn mã vạch Postek tại Việt Nam.
Chúng tôi cung cấp tất cả các loại máy in mã vạch của hãng Postek tại Việt Nam.
Với các loại máy in tem nhãn như sau:

Máy in mã vạch POSTEK C168/200+
Máy in mã vạch POSTEK I300
Máy in mã vạch POSTEK RM Series
Máy in mã vạch POSTEK C168/200i
Máy in mã vạch POSTEK I300e
Máy in mã vạch POSTEK RT Series (203 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK C168/200s
Máy in mã vạch POSTEK I4208
Máy in mã vạch POSTEK RT Series (300 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK C168/300+
Máy in mã vạch POSTEK I4306
Máy in mã vạch POSTEK RT Series (600 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK C168/300e
Máy in mã vạch POSTEK I4308
Máy in mã vạch POSTEK T Series (203 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK C168/300s
Máy in mã vạch POSTEK iQ Series
Máy in mã vạch POSTEK T Series (300 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK C200+
Máy in mã vạch POSTEK iQ200
Máy in mã vạch POSTEK TC200i
Máy in mã vạch POSTEK C200s
Máy in mã vạch POSTEK IX200
Máy in mã vạch POSTEK TC300i
Máy in mã vạch POSTEK C300+
Máy in mã vạch POSTEK IX4206
Máy in mã vạch POSTEK Tengen ELP Series
Máy in mã vạch POSTEK C300e
Máy in mã vạch POSTEK J Series (200 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK TX2
Máy in mã vạch POSTEK CT Series (203 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK J Series (203 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK TX200+
Máy in mã vạch POSTEK CT Series (300 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK J Series (300 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK TX2e
Máy in mã vạch POSTEK CX Series (203 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK JX Series (600 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK TX2r
Máy in mã vạch POSTEK CX Series (300 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK K2
Máy in mã vạch POSTEK TX3
Máy in mã vạch POSTEK CX2000
Máy in mã vạch POSTEK K3
Máy in mã vạch POSTEK TX300+
Máy in mã vạch POSTEK CX3000
Máy in mã vạch POSTEK L200D
Máy in mã vạch POSTEK TX3r
Máy in mã vạch POSTEK DT Series
Máy in mã vạch POSTEK L300D
Máy in mã vạch POSTEK TX6
Máy in mã vạch POSTEK E28
Máy in mã vạch POSTEK L600+
Máy in mã vạch POSTEK TX6r
Máy in mã vạch POSTEK E3/200
Máy in mã vạch POSTEK L600D
Máy in mã vạch POSTEK TZ2
Máy in mã vạch POSTEK E3/300
Máy in mã vạch POSTEK M Series (203 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK TZ3
Máy in mã vạch POSTEK E4206
Máy in mã vạch POSTEK M Series (300 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK TZ6
Máy in mã vạch POSTEK E56
Máy in mã vạch POSTEK M Series (600 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK UG Series (203 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK E58
Máy in mã vạch POSTEK MR Series (203 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK UG Series (300 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK G-2108
Máy in mã vạch POSTEK MR Series (300 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK UG Series (600 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK G-3106
Máy in mã vạch POSTEK MR Series (600 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK V3 Series
Máy in mã vạch POSTEK G200
Máy in mã vạch POSTEK NS168/300e
Máy in mã vạch POSTEK V6
Máy in mã vạch POSTEK G2000
Máy in mã vạch POSTEK Q2000
Máy in mã vạch POSTEK V8i
Máy in mã vạch POSTEK G2D
Máy in mã vạch POSTEK Q3000
Máy in mã vạch POSTEK wewin w10
Máy in mã vạch POSTEK G2e
Máy in mã vạch POSTEK Q8 Plus
Máy in mã vạch POSTEK wewin_268
Máy in mã vạch POSTEK G3
Máy in mã vạch POSTEK Q8/200
Máy in mã vạch POSTEK wewin_368
Máy in mã vạch POSTEK G300
Máy in mã vạch POSTEK Q8/200i
Máy in mã vạch POSTEK WP Series
Máy in mã vạch POSTEK G3000
Máy in mã vạch POSTEK Q8/300
Máy in mã vạch POSTEK X2000
Máy in mã vạch POSTEK G3D
Máy in mã vạch POSTEK Q8/300i
Máy in mã vạch POSTEK X4000
Máy in mã vạch POSTEK G3e
Máy in mã vạch POSTEK QX/200
Máy in mã vạch POSTEK X6000
Máy in mã vạch POSTEK G6000
Máy in mã vạch POSTEK QX/300
Máy in mã vạch POSTEK XP828
Máy in mã vạch POSTEK HG Series (600 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK QXP Series (203 dpi)
Máy in mã vạch POSTEK XP838
Máy in mã vạch POSTEK I200
Máy in mã vạch POSTEK QXP Series (300 dpi) CÔNG TY TNHH Điện Tử Vinh An Cư
Add: H216D, khu 5, P.Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
HP: 0907 654784 mr Nhường.

Email: voquangnhuong@gmail.com
Skype: quangnhuong84 / quangnhuong5984