nhãn lồng khoái châu

#1
<font size="5">ct tnhh t&amp;k chuy<font size="5">&ecirc;n cung c<font size="5">ấp gi<font size="5">ống nh<font size="5">&atilde;n l<font size="5">ồng kho<font size="5">&aacute;i ch<font size="5">&acirc;u .hay c<font size="5">&ograve;n g<font size="5">ội l<font size="5">&agrave; nh<font size="5">&atilde;n mi<font size="5">ền t<font size="5">r<font size="5">&ecirc;n to<font size="5">&agrave;n qu<font size="5">ốc</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br /></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty tnhh T&k 0985277344
- Địa chỉ: TRẠI NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG NHÂN NGHĨA- LÝ NHÂN -HÀ NAM
- Điện thoại: 0904797677 09852773 - Fax: mst 0700318535 tai
- email: nguyen_thanh.2010@yahoo.com.vn
 

#3
ct chúng tôi chuyên cung cấp các loại nhãn giống năng suất cao ,tư vấn kỹ thuật trồng, chăm sóc
 
#5
Nhìn cây nhãn sướng con mắt thật ,tiếc là ở Đà Nẵng mình không có đất để trồng .Chúc công ty buôn may bán đắt
 
#6
hiện nay ct chúng tôi đang có khoảng 5000 cây nhãn muộn khoái châu giống vậy ai có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi ,(có thể giao hàng trên toàn quốc)
 

Hai bàn tay trắng

Thành viên mới
#7
Giống này quả to nhưng hơi khô và mầu mình thấy hơi ko bắt mắt