Nhờ anh chị tư vấn giúp về bệnh của cây hoa hồng.

  • Thread starter Bigy0012
  • Ngày gửi
B

Bigy0012

Lữ khách
#1
Chào anh chị trên diễn đàn!
Em mới trồng hồng được vài tháng nay. Nhưng gần đây cây nhà em có hiện tượng lá nó như trong ảnh em không biết bệnh gì và chưax thế nào. Mong anh chị giúp đỡ!
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg924%2F4748%2F771hpF.jpg&hash=72f4637012d2f351056565e4571d62da

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm4.staticflickr.com%2F3925%2F32899814713_2803e08855_o.jpg&hash=a9776e8fc46deb909da7ca73021df0ba

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.staticflickr.com%2F2851%2F33557024162_2dee335d6f_o.jpg&hash=6e119996161215eceb5e390652625c79

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg923%2F4498%2FAlNH8Q.jpg&hash=59cf85100838d2528347d4ad59abd607

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.staticflickr.com%2F681%2F33557029192_67624bc06f_o.jpg&hash=0cf2af697ed634ebbb50497f06b9b566

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg923%2F9827%2F1eoWoB.jpg&hash=90aa8c8c5fad08c430e5bc43c2f69ae0

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm3.staticflickr.com%2F2824%2F33329079410_2f313e0ec0_o.jpg&hash=8a32905ccf4ee0a43471be21ff278940
 
hatrantc

hatrantc

Nhà nông nghiệp dư
#2
Bạn ra tiệm mua thuốc trị nhện đỏ về phun nhé, phun xong 3 ngày sau phun lặp lại.
 

Đối tác

Top