Nhờ Mọi Người Giúp Về Phân Hữu Cơ

  • Thread starter hunter729
  • Ngày gửi
chào mọi người! tôi muốn tìm hiểu về tỷ lệ % (hàm lượng) nitơ có trong phân hữu cơ, cụ thể là phân chuồng, phân xanh,... 1 loại phân cũng được. và quan trọng là thông tin hàm lượng đó trong nguồn nào ( nghiên cứu khoa học, thực tiễn sản xuất,...." .mong mọi người biết chỉ dùm.
 
Back
Top