Nhờ mọi người tư vấn mở trại lợn nái quy mô 30 nái.

Nhờ mọi người tư vấn cho mình tất cả về con giống cũng như số vốn cần thiết . Mình chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực này nhờ mọi người giúp đỡ.
 

Quảng cáo

Top