nhờ tìm giúp bảo quản và chế biến xoài (Mangifera indica)

  • Thread starter hoha
  • Ngày gửi
Mình đang làm một đề tài tiến sĩ về bảo quản và chế biến xoài. Mình đã tìm khắp trên internet (Google, Vinaseek..) nhưng không thấy bao nhiêu và chưa chi tiết lắm. Mình chưa tìm được những thông tin mình cần. Nhờ các bạn tìm giúp. Thank you....
 


Về đề tài tiến sĩ nghĩa là chưa có ai tại Việt Nam làm, còn nếu có người làm trc bạn rồi thì ............... ^^! Vì thế bạn phải chịu khó tìm kiếm tài liệu bằng english thôi may ra sẽ có.
 


Back
Top