Nhờ tư vấn bón Hoa trà mi

  • Thread starter daixuan
  • Ngày gửi
Mình không chuyên về Trà, Nhờ anh em tư vấn bón cây hoa trà mi cho ra hoa sai và nở đúng tết ạ, Mình cám ơn
 Quảng cáoTop