Nhờ tư vấn kỹ thuật phân trộn

#1
Mình đang dùng phân trộn nhưng không biết trộn Trung vi lượng thế nào. Ai biết xin chỉ giúp
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx