Nhờ tư vấn : Nhờ các anh chị tư vấn nên trồng cỏ gì nuôi bò

  • Thread starter Trương Phong wru
  • Ngày gửi
T

Trương Phong wru

Thành viên mới
#1
Em đang chuẩn bị làm trại nuôi bò ( quy mô nhỏ thôi ) nhưng đang phân vân nên trồng cỏ gì cho hiệu quả mong anh chị tư vấn giùm.
 
T

Trương Phong wru

Thành viên mới
#4
VA06 mà bạn nên đầu tư thêm máy 3A sẽ tận dụng được hết cả cây VA06
cám ơn anh nhiều. mà chỗ em có vài sào bị ngập nc nên trồng cỏ gì anh
ae vào chỉ bảo giúp với
 
T

Trương Phong wru

Thành viên mới
#7
Tốt nhất là e nên nuôi trâu giờ trâu bò đắt như nhau lại sẵn có đồng ngập nước,còn nuôi bò thì đắp nó lên luống 2m trồng VA06
em cũng tính nuôi trâu nhưng trâu thì cần có ao cho nó tắm mà nhốt nhiều thì nó bức sẽ phá chuồng
;
p
.
 

Quảng cáoTop