Nhờ tư vấn xây dựng trại thỏ!

  • Thread starter thoviet1
  • Ngày gửi
Dự định của mình là sau tết âm lịch sẽ mở trại thỏ, nhưng vẩn chứa nghiên cứu cho hợp lý nên nhờ mọi người tư vấn gjúp!


Em dự đinh nuôi 60 thỏ nái thì cần bao nhjêu chuồng(trừ chuồng thỏ nái ra) thỏ con và thỏ thịt.

Thỏ thịt,thỏ con có nên làm chuồng tầng để gjảm diện tích không?

Kiểu máng ăn như thế nào là phù hợp.cho trên nắp hay là máng chữ V

nền chuồng thjết kế để dể quét dọn.

Và các xử lý mùi hôi ngoài việc rửa nước hằng ngày.
 Quảng cáoTop