Thảo luận Nhóm những người trồng cây leo giàn trên facebook

  • Thread starter kiachuechcon
  • Ngày gửi
Em thấy có nhóm này thảo luận khá sôi nổi về kỹ thuật trồng những cây leo giàn trên facebook, nhiều thông tin và không có những bài bán hàng vướng mắt, chia sẻ cùng các bác
Các bác click vào đây nhé
Đây ạ
 Quảng cáoTop