Nhu cầu Tryptophan của Heo

  • Thread starter Nguyên Xương Co Ltd
  • Ngày gửi
Tryptophan là amino acide thiết yếu đầu tiên trong các thành phần thức ăn như bắp, thịt. bột thịt, bột cá và nó được xem như là amino acide có hàm lượng hạn chế xếp thứ 4 trong chế độ dinh dưỡng của heo dựa trên ngũ cốc. Vì thế, nhu cầu về Tryptophan thường hay bị bỏ quên vì chi phí cho 1 đơn vị L-Tryptophan bổ sung cao hơn so với các amino acide khác. Tuy nhiên, sự hiện diện của Tryptophan là yếu tố quan trọng trong tăng trưởng của heo. Tryptophan đóng vai trò là chìa khóa trong việc điều chỉnh sự ngon miệng và lượng thức ăn tiêu thụ của heo bằng hoạt động tổng hợp các tiền tố tạo nơ-ron dẫn truyền serotonin (5-HydroxyTryptamine - 5-HT). Có 1 thí nghiệm với 9 nhóm dữ liệu từ 6 nghiên cứu với liều lượng tương ứng đã được dùng để đánh giá tỷ lệ SID Tryptophan:Lysine trong thức ăn heo con (trọng lượng khoảng 7-26kg) được biểu thị bằng trọng heo và hệ số chuyển hóa thức ăn FCR tương ứng với tỷ lệ SID Tryptophan:Lysine. Sự tăng trưởng và hệ số FCR đã được quy đổi theo giá trị tương đối theo năng suất cao nhất trong mỗi nghiên cứu với mức 100%. Hiệu quả về năng suất theo amino acide giới hạn được biểu thị theo mô hình phi tuyến tính. Phương pháp hàm mũ dự đoán những yêu cầu thích hợp để đạt được năng suất tốt nhất cho các con vật trong đàn. Vì thế dựa vào phương trình này chúng ta xác định được tỷ lệ SID Tryptophan:Lysine yêu cầu là... (đọc thêm)

 Quảng cáoTop