Những yêu cầu về thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam

#1
Khái niệm sản phẩm hữu cơ rất rộng, bao gồm tất cả các sản phẩm được sản xuất, chế biến từ các nguyên liệu nông nghiệp hữu cơ được canh tác, nuôi trồng theo một quy trình hữu cơ. Sản phẩm hữu cơ có thể chia thành các nhánh: Sản phẩm hữu cơ dành cho trẻ em, thực phẩm hữu cơ, hàng tiêu dùng hữu cơ, mỹ phẩm hữu cơ, rượu hữu cơ,...

Theo tài liệu của trang saffronrouge.com, được trang Organics.vn dịch ra tiếng Việt thì: Nếu một sản phẩm có một trong những chứng nhận hữu cơ ( Certified organic ) thì được coi là sản phẩm hữu cơ. Các sản phẩm tuyên bố là hữu cơ mà không có logo chứng nhận hữu cơ trên sản phẩm thì không được coi là sản phẩm hữu cơ ( organic) trừ khi mọi thành phần trong sản phẩm ( 100%) được làm từ các thành phần chứng nhận hữu cơ ( làm nó mặc nhiên trở thành hữu cơ)

PGS Viet Nam
: Tổ chức chứng nhận hữu cơ tại Việt Nam, cung cấp chứng nhận cho các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ như : Rau hữu cơ, thịt lợn hữu cơ. Vào năm 2004, liên đoàn Quốc tế các phong trào nông nghiệp hữu cơ ( IFOAM) chấp nhận PGS là một hệ thống đảm bảo giá trị cho các sản phẩm hữu cơ đặc biệt là cho thị trường nội địa. IFOAM sau đó đã lập ra một ban chuyên trách để phát triển phương pháp PGS cụ thể hơn. Với sự hỗ trợ của các thành viên trong ban chuyên trách này, dự án ADDA – VNFU đã giới thiệu ý tưởng PGS tới các nhà sản xuất, thương lái, người tiêu dùng mà dự án đang cùng làm việc cũng như với một số nhà nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ tại địa phương. Các đối tác đã đồng thuận chấp nhận việc thực hiện hệ thống PGS làm hệ thống đảm bảo cho sản phẩm hữu cơ của họ vào tháng 10/2008.

Các tiêu chuẩn hữu cơ của các tổ chức khác nhau thì khác nhau về mặt chi tiết. Tiêu chuẩn hữu cơ của PGS Việt Nam bao gồm:

 • Nguồn nước được sử dụng trong canh tác hữu cơ phải là nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm ( theo quy định trong tiêu chuẩn sản xuất rau an toàn của TCVN 5942 – 1995)
 • Khu vực sản xuất hữu cơ phải được cách ly tốt khỏi các nguồn ô nhiễm như nhà máy, khu sản xuất công nghiệp, khu vực đang xây dựng, các trục đường giao thông chính…
 • Cấm sử dụng tất cả các loại phân bón hóa học trong sản xuất hữu cơ
 • Cấm sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học
 • Cấm sử dụng các chất tổng hợp kích thích sinh trưởng
 • Các thiết bị phun thuốc đã được sử dụng trong canh tác thông thường không được sử dụng trong canh tác hữu cơ
 • Các dụng cụ đã dùng trong canh tác thông thường phải được làm sạch trước khi đưa vào sử dụng trong canh tác hữu cơ
 • Nông dân phải duy trì việc ghi chép vào sổ tất cả các vật tư đầu vào dùng trong canh tác hữu cơ.
 • Không được phép sản xuất song song: Các cây trồng trong ruộng hữu cơ phải khác với các cây trồng trong ruộng thông thường.
 • Nếu ruộng gân kề có sử dụng các chất bị cấm trong canh tác hữu cơ thì ruộng hữu cơ phải có một vùng đệm để ngăn cản sự xâm nhiễm của các chất hóa học từ ruộng bên cạnh. Cây trồng hữu cơ phải trồng cách vùng đệm ít nhất là 1 mNếu sự xâm nhiễm xảy ra qua đường không khí thì cần phải có một loại cây trồng trong vùng đệm để chặn bụi phun xâm nhiễm. Loại cây trồng trong vùng đệm phải là một loại cây trồng khác với loại cây trồng hữu cơ. Nếu việc xâm nhiễm xảy raqua đường nước thì cần phải có một bờ đất hoặc rãnh thoát nước để tránh bị xâm nhiễm do nước bẩn tràn qua.
 • Các loại cây trồng ngắn ngày được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ trọn vẹn một vòng đời từ khi làm đất đến khi thu hoạch sau khi thu hoạch có thể được bán như sản phẩm hữu cơ.
 • Các loại cây trồng lâu năm được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ trọn một vòng đời từ sau khi kết thúc vụ trước cho đến khi ra hoa và thu hoạch vụ tiếp theo có thể bán như sản phẩm hữu cơ.
 • Cấm sử dụng tất cả các vật tư đầu vào có chứa sản phẩm biến đổi gen GMOs
 • Nên sử dụng hạt giống và nguyên liệu trồng hữu cơ sẵn có. Nếu không có sẵn, có thể sử dụng các nguyên liệu gieo trồng thông thường nhưng cấm không được xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật hóa học trước hi gieo trồng.
 • Cấm đốt cành cây và rơm rạ, ngoại trừ phương pháp du canh truyền thống.
 • Cấm sử dụng phan người.
 • Phân động vật lấy vào từ bên ngoài trang trại phải được ủ nóng trước khi dùng trong canh tác hữu cơ
 • Cấm sửu dụng phân ủ được làm từ rác thải đô thị .
 • Nông dân phải có các biện pháp phòng ngừa xói mòn và tình trạng đất nhiễm mặn
 • Túi và vật đựng để vận chuyển và cất giữ sản phẩm hữu cơ đều phải mới hoặc được làm sạch. Không được sử dụng các túi và vật đựng các chất bị cấm trong canh tác hữu cơ.
 • Thuốc bảo vệ thực vật bị cấm trong canh tác hữu cơ không được phép sử dụng trong kho cất trữ sản phẩm hữu cơ.
 • Thuốc bảo vệ thực vật bị cấm trong canh tác hữu cơ không được phép sử dụng trong kho cất trữ sản phẩm hữu cơ.
 • Chỉ được phép sử dụng các đầu vào nông dân đã có đăng ký với PGS và được PGS chấp thuận.