nơi bán van nước tự động cho thỏ

  • Thread starter duychieu
  • Ngày gửi
D

duychieu

Guest
#1
<font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="5">L&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối v&agrave; l&agrave; TRẠI THỎ GIỐNG . Ch&uacute;ng t&ocirc;i gửi đến C&aacute;c ĐẠI L&Yacute;,CỬA H&Agrave;NG,TRẠI CHĂN NU&Ocirc;I,B&Agrave; CON,...những sản phẩm,dụng cụ,thiết bị chăn nu&ocirc;i mới v&agrave; ti&ecirc;n tiến nhất v&agrave; Gửi tới những sản phẩm thuốc th&uacute; y hiệu quả,chất lượng.Bộ sản phẩm van,n&uacute;m uống nước tự động cho thỏ v&agrave; g&agrave;,thuốc nấm cho thỏ,ecoily,thuốc gẻ,vacxin truyền nhiễm bại huyết thỏ,...với gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp v&agrave; triết khấu theo từng đơn h&agrave;ng.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin"><font size="5">Li&ecirc;n hệ:A.Chi&ecirc;u C&aacute;p hạ_Trung k&ecirc;nh_Lương t&agrave;i_Bắc ninh (0982 382 192)</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi duy Chiêu
- Địa chỉ: cáp hạ_trung kênh _lương tài_bắc ninh
- Điện thoại: 0982382192 - Fax:
- email: duychieu39@gmail.com