Nông sản rớt giá hàng loạt

  • Thread starter Lê Cảnh Tuyền
  • Ngày gửi
Tại thời điểm này, khi bước vào vụ thu hoạch rộ dưa cũng là lúc bà con nhiều tỉnh miền Trung lâm vào cảnh khóc ròng vì điệp khúc “được mùa, mất giá”. Lỗi chính ở đây, theo cơ quan chức năng, vẫn là muôn thuở: Do không có quy hoạch hoặc vì chính bà con tự phá vỡ quy hoạch.

PHÓNG SỰ NÔNG SẢN RỚT GIÁ

 
Back
Top