Nuôi công ta hay công Ấn

tôi chưa có kinh nghiệm thị trường cung như chưa nắm bắt được thị hiếu của mọi người. Muốn nhờ anh em diên đàn phân tích ưu nhược điểm của việc chọn nuôi 2 loại chim công: Má vàng và Ấn độ. Cảm ơn anh em rất nhiều.
 


Việc này, tôi cũng đã tìm hiểu nhiều rồi.
Công Ta không được ưa chuộng vì nhỏ và xấu hơn.

Công Ấn to hơn, đẹp hơn vì có nhiều kiểu màu
phong phú. Công Ấn rất dễ nuôi, không biết công
Ta thì có dễ nuôi không? Công Ấn bây giờ ở Mỹ
có rất nhiều công hoang, ở gần nơi nhiều người
Việt như Dallas (Texas), Los Angeles (California).
Những nơi đó công hoang hàng đàn, mỗi đàn hơn
chục con. Ước tính mỗi nơi có vài trăm công hoang.

Ở Việt Nam có 2 nơi nuôi công Ấn, là miển bắc và
miền nam. Cả 2 miền, mỗi nơi chỉ có vài chục hay
trăm con là cùng, quảng cáo bán giá trên trời,
trong khi ở Trung Quốc bán giá rẻ bèo, để ăn thịt.

Bây giờ bạn nuôi Công, phải cạnh tranh với 2 đại
gia Việt Nam, và Công lậu qua biên giới, nếu có
yêu cầu. Thà làm một đại gia buôn công Tàu chính
thức đi cho nó lành. Nuôi làm gì?
 
anh Quang Hà Nam đây Sơn ơi.
Việc này, tôi cũng đã tìm hiểu nhiều rồi.
Công Ta không được ưa chuộng vì nhỏ và xấu hơn.

Công Ấn to hơn, đẹp hơn vì có nhiều kiểu màu
phong phú. Công Ấn rất dễ nuôi, không biết công
Ta thì có dễ nuôi không? Công Ấn bây giờ ở Mỹ
có rất nhiều công hoang, ở gần nơi nhiều người
Việt như Dallas (Texas), Los Angeles (California).
Những nơi đó công hoang hàng đàn, mỗi đàn hơn
chục con. Ước tính mỗi nơi có vài trăm công hoang.

Ở Việt Nam có 2 nơi nuôi công Ấn, là miển bắc và
miền nam. Cả 2 miền, mỗi nơi chỉ có vài chục hay
trăm con là cùng, quảng cáo bán giá trên trời,
trong khi ở Trung Quốc bán giá rẻ bèo, để ăn thịt.

Bây giờ bạn nuôi Công, phải cạnh tranh với 2 đại
gia Việt Nam, và Công lậu qua biên giới, nếu có
yêu cầu. Thà làm một đại gia buôn công Tàu chính
thức đi cho nó lành. Nuôi làm gì?
Cảm ơn bác anhmytran đa cho ý kiến. theo quan sát của tôi thì công ta to, đẹp và ít hơn công Ấn nhiều bác ạ
 
Cảm ơn bác anhmytran đa cho ý kiến. theo quan sát của tôi thì công ta to, đẹp và ít hơn công Ấn nhiều bác ạ
Tôi không biết mấy về Công Ta. Chỉ nghe nói
Công Ấn Độ to và đẹp hơn. Các công bán ở Ta,
Tàu, và Mỹ đều là Công Ấn Độ. Công Ta đã bị
tuyệt giống rồi:

Green-and-blue-peafowl-differences.jpg

Đây là công ta ở trong rừng Cambodia:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?t=20&v=B-eorzbZvgI[/youtube]
 
Last edited:


Back
Top