Nuôi dúi không biết chống lạnh là mất cả đàn như chơi

Hoang Kien

Lữ khách
Nuôi dúi trong mùa đông bà con hết sức chú ý đến việc chống lạnh cho dúi, đặc biệt là khi nhiệt độ môi trường nuôi xuống dúi 10 độ C.
 

Quảng cáo

Top