nuoi heo rung - TRUNG KIEN-Kon tum

nu

Lữ khách
#1
<font face="Times New Roman">Trong những năm gần đ&acirc;y việc nu&ocirc;i heo rừng kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; qu&aacute; mới mẻ với ch&uacute;ng ta. Xuất ph&aacute;t từ nhu cầu của thị trường n&ecirc;n nhiều n&ocirc;ng d&acirc;n đ&atilde; đầu tư v&agrave; bắt tay v&agrave;o nghề nu&ocirc;i heo rừng với quy m&ocirc; vừa v&agrave; nhỏ. Thịt heo rừng đang dần chiếm ưu thế trong c&aacute;c qu&aacute;n nhậu, bữa tiệc, đ&aacute;m cưới thậm tr&iacute; trong cả c&aacute;c bữa ăn th&ocirc;ng thường của gia đ&igrave;nh &hellip; v&igrave; thịt heo rừng rất thơm ngon v&agrave; bổ dưỡng.<br /></font><font face="Times New Roman">Nắm bắt được điều đ&oacute;, trại heo rừng TRUNG KI&Ecirc;N đ&atilde; nh&acirc;n giống, g&acirc;y nu&ocirc;i sinh trưởng th&agrave;nh c&ocirc;ng lo&agrave;i vật n&agrave;y v&agrave; đ&atilde; cung cấp ra thị trường những con giống v&agrave; thịt heo rừng đảm bảo chất lượng, được rất nhiều người đ&aacute;nh gi&aacute; cao.<br /></font><font face="Times New Roman">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i tiếp tục nh&acirc;n giống để cung cấp con giống c&oacute; chất lượng tốt cho b&agrave; con, ngo&agrave;i ra c&ograve;n cung cấp heo thương phẩm( thịt) cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức c&oacute; nhu cầu mua về l&agrave;m tiệc.<br /></font><font face="Times New Roman">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn hợp t&aacute;c với b&agrave; con trong lĩnh vực n&agrave;y v&agrave; muốn mở rộng thị trường trong khu vực.<br /></font><font face="Times New Roman">B&agrave; con quan t&acirc;m v&agrave; c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:<br /></font><font face="Times New Roman">Trại heo rừng TRUNG KI&Ecirc;N<br /></font><font face="Times New Roman">H: Kon rẫy &ndash; T: Kon tum<br /></font><font face="Times New Roman">ĐT: 0986.809.098<br /></font><font face="Times New Roman">Gmail: </font><a href="mailto:trungkien060@gmail.com"><font face="Times New Roman">trungkien060@gmail.com</font></a><br /><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><em><u><font face="Times New Roman">Rất vui khi được hợp t&aacute;c v&agrave; chia sẻ kinh nghiệm c&ugrave;ng b&agrave; con, h&atilde;y chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới.<br /></font></u></em>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn trung kiên
- Địa chỉ: xã tân lập - huyện kon rẫy - tỉnh kon tum
- Điện thoại: 0986809098 - Fax:
- email: trungkien060@gmail.com
 

Top