Nuôi trồng thủy sản

  • Thread starter TRAN THANH NGUYEN
  • Ngày gửi
Chào anh chị: Anh chị nào biết về kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thì giúp tôi với:
-Các cách gây màu nước.
-Cách diệt các loại nhuyễn thể, ốc trong ao nuôi khi tôm còn nhỏ(1 tháng tuổi).
 


Chào anh chị: Anh chị nào biết về kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thì giúp tôi với:
-Các cách gây màu nước.
-Cách diệt các loại nhuyễn thể, ốc trong ao nuôi khi tôm còn nhỏ(1 tháng tuổi).


Xin cho biết quá trình kinh nghiệm nuôi trồng thuỷ sản của bạn
 
Chào anh chị: Anh chị nào biết về kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thì giúp tôi với: -Các cách gây màu nước. -Cách diệt các loại nhuyễn thể, ốc trong ao nuôi khi tôm còn nhỏ(1 tháng tuổi).

Chào bạn,

Cách gây màu nước trong nuôi tôm thẻ chân trắng, bạn có thể xem ở đây.

Nuôi tôm thẻ chân trắng

Để xử lý nước có 2 cách, là sử dụng Chlorine hoặc Pomindin 300 hay Oxide A.D.C.
Mỗi cách đều có hướng dẫn sử dụng và nêu ưu khuyết điểm.
Bạn có thể tham khảo và lựa chọn cách thực hiện tốt nhất cho mình.

Thân,
 


Back
Top