Ở Việt Nam có trại Gà nào tầm cỡ mà có chất như này chưa ạ? Ngưỡng mộ quá @@!Top