, phân biệt bệnh tích của nhóm bệnh do virus gây ra và do vi khuẩn gây ra.

  • Thread starter yen123tran
  • Ngày gửi
e sắp thi tn thu y, có câu này mong ai biết chi e với ạ, e chan thành cảm ơn quý a, c, cô, bác giúp e
phân biệt bệnh tích của nhóm bệnh do virus gây ra và do vi khuẩn gây ra trên gia cầm?
 Quảng cáoTop