PHÂN BÒ KHÔ VÀ RƠM CUỘN KHÔ

mIUcM3.jpg


mIUcM3.jpg

FJz0Yd2.jpg

Cơ sở chúng tôi chuyên cung cấp phân bò khô và rơm cuộn khô

Phân bò: kích thước 60x110cm hàng khô trọng lượng 18-22kg

mIUcM3.jpg

FJz0Yd2.jpg

O1Zxoo.jpg


Rơm cuộn khô:kích thước 50x70 trọng lựơng 14-16kg
Chúng tôi có xe vận chuyển đến nơi chi phí vận chuyển tính riêng.
Mội chi tiết lh 0986777181 nguyên
 
Last edited:

Quảng cáo

Top