Phần mềm chăn nuôi

#1
- Lâu nay, người chăn nuôi phụ thuộc vào nhà sản xuất thức ăn. Không có nhà sản xuất nào không muốn kiếm lợi nhuận cao. Và người chăn nuôi truyền thống sẽ không còn đủ sức cạnh trạnh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thua lỗ, nhưng nguyên nhân cốt lõi vẫn nằm giá thành thức ăn chăn nuôi.
- Trong chăn nuôi người ta dùng nhiều chỉ số chuyên ngành: ME, DE, Kcal, FCR ... Nếu bạn là người chăn nuôi giỏi thì chỉ số tiêu tốn thức ăn sẽ thấp(FCR). Nếu bạn phụ thuộc nhà sản xuất thức ăn thì chỉ số này ở mức tạm chấp nhận mà thôi. Đa phần nhà sản xuất quan tâm thông số đạm, năng lương, ca, p. Họ sản xuất thêm cái gọi là premix nhằm bổ sung thêm cho vật nuôi.
- Thức ăn chăn nuôi có = Sơ + Đạm + Năng Lương + Premix( Premix= axit amin + đa lương + vi lượng) axit amin :8 axit amin thiết yêu + 14 axit amin không thiết yếu. Con vật muốn tăng trưởng thì quá trinh sinh lý bên trong cơ thể diễn ra: Sinh sản thông qua phân bào: trao đổi chất tế bào, tổng hợp protein ( cần axit amin)...
- Sau một thời gian nghiên cứu, chúng tôi lập nên phần mềm tổ hợp công thức.Hỗ trợ các bạn trên đường chăn nuôi.Hãy tham gia khóa học dinh dưỡng cùng chúng tôi.
Xem:
Xin liên hệ:
Tien: 0982 080 724
Rạng:0914 484 687.
 

Last edited: