Phân phối Tôm Khô, Đậu Phộng chất lượng cao

  • Thread starter Trần Hữu Hoàng
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Hữu Hoàng
- Địa chỉ: 18A Cộng Hòa, P12, Tân BÌnh, TPHCM
- Tel, Fax: 08 39482229
- email: hoang068@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n ph&acirc;n phốiT&ocirc;m kh&ocirc; Vinh Kim- Tỉnh Tr&agrave; Vinh theo ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu</p><p>Chất lượng sản phẩm v&agrave; dịch cụ lu&ocirc;n được ch&uacute;ng t&ocirc;i quan t&acirc;m h&agrave;ng đầu</p><p>Rất mong hợp t&aacute;c với c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; đơn vị theo ti&ecirc;u ch&iacute; củng c&oacute; lợi.</p><p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ :</p><p>-Anh Hưng - số ĐT :0983.779333</p><p>- Anh Ho&agrave;ng - số ĐT : 0918.551068</p>
 
Back
Top