phân, thuốc bảo vệ thực vật tạo thân ngắn nhiều đốt cho đậu co ve

  • Thread starter plethanh
  • Ngày gửi
Hỏi: Trồng đậu cô ve muốn cho thân ngắn, nhiều mắt đốt, nhiều chùm hoa để có năng suất cao thì phải bón phân gì và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gì?
 hatrantc

hatrantc

Nhà nông nghiệp dư
Bạn có thể dùng Anvil hay Paclobutrazol để làm ngắn đốt thân đậu lại. Tuy nhiên đặt tính cây thì tương ứng với số đốt, bạn chỉ làm cho cây đậu ngắn lại thôi chứ không phát sinh thêm nhiều đốt đâu.
 
plethanh

plethanh

Lữ khách
Bạn có thể dùng Anvil hay Paclobutrazol để làm ngắn đốt thân đậu lại. Tuy nhiên đặt tính cây thì tương ứng với số đốt, bạn chỉ làm cho cây đậu ngắn lại thôi chứ không phát sinh thêm nhiều đốt đâu.
Cám ơn!
 

Quảng cáoTop