phần trăm gỗ

  • Thread starter phan nhan
  • Ngày gửi
  1. chào mn cho mình hỏi xíu vd: mình có 1.5484 khối domino dầy 50 trừ phần trăm xuống dầy 33.....tính làm sao...cam on m.n nhiu
 


Hãy quên cái "1.5484" đi. Chỉ cần để ý
số 50 và 33 là được.

50 trừ 33 còn 17, nghĩa là mất đi 17.
Lấy 17 chia cho 50, được 0.34 hay 34%,
nghĩa là gỗ bị mất đi 34%, đương nhiên
so với ban đầu.

Đó là bài toán lớp 6 thì phải.
 


Back
Top