Phật thủ giống miền trung

Cung cấp cây phật thủ tại miền trung. Cây đã vào chậu. Cây đã có bông về chăm thời gian là có trái chưng. Có thể trồng hàng hay trồng kiểng bonsai đều đk. Cây tại Bình trung thăng bình qnam. Ace quan tâm xin liên hệ. Hoàng : 01659030550. Giá 200k cây
 
Top