phòng chống cúm gia cầm

  • Thread starter nguyenvantuan5932
  • Ngày gửi
=====phòng chống cúm gia cầm====

Thưa bà con trong việc phòng chống cúm gia cầm trong chăn nuôi gia cầm là rất cần thiết. vậy để phòng thường đực khuyến cáo.như: rắc vôi bột, phun thuốc...theo tôi đây chỉ là đường bộ. còn đường thủy, đường không thì sao ?. Bà con nào có kinh nghiệm cho tui biết với nhé.;):eek::huh::confused:
 


Last edited by a moderator:
Về việc phòng bệnh cúm cho gia cầm,nói chung ta phải phòng VD:pphung thuốc sát trùng chuồng trại ,sát trùng máng ăn ống.Ta có thể sông chuồng trại bàng những loại thuốc do thú y khuyến cáo,vệ sinh nguồn nước cho vật nuôi.Có như vậy mới đảm bảo đc việc phòng bệnh cho vật nuôi. :D
chúc các bác làm ăn tấn tới.
 


Back
Top