Q7 - tp hcm - thanh long shop betta hm + pk đẹp .

#1
Cữa hàng cung cấp lẻ betta
[Một số chũng loai hiện có tại cữa hàng
PK

FENCY ( TRỐNG MÁI )
RỒNG ĐÕ ( TRỐNG MÁI )
RỒNG ĐEN
RỒNG TRẮNG
RỒNG CAM
RỒNG VÀNG
RỒNG COPPE
RỒNG GAS....
...vvv..v.v

HM

RỒNG ĐÕ ( TRỐNG MÁI )
RỒNG VÀNG ( TRỐNG MÁI )
RỒNG SALA
RỒNG ĐÕ BF
CAM ĐỐM
RỒNG CAM
RONG COPPE ...!
....vv..v.

HIỆN ĐANG CÓ MÁI HM CÁC LOẠI


SP BLACK HM
RỒNG ĐÕ HM
RỒNG VANG HM
RONG TRANG HM

Hình đại diện
PK


DTPK
HMBán hũ nhưa nuoi betta 5k/c mới 100%