Bán Quận 3 _ Bán Hoàn Châu Chân Lông ( đen ) + Xoè Nhật Trắng

trung_q3

Lữ khách
#1
Mình cần bán 1 cặp HOÀN CHÂU chân lông rất dài , màu trắng+đen . Giá : 1 triệu 200 vnd.Đây là hình chim NON& Cặp XOÈ nhật trắng tinh , 2 tháng tuổi . Giá : 400 k


Mình là thành viên mới , mong anh em ủng hộ ! THANKS !!!
 

Last edited:

trung_q3

Lữ khách
#4
Thêm vài cặp THÁI Đua ( chim non ) Si-tĩm ... Hoả tiễn MÁi lẻ .... Mini két cánh màu ...


 
Last edited:

trung_q3

Lữ khách
#7
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 

trung_q3

Lữ khách
#12
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 

trung_q3

Lữ khách
#16
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp