Quản lý tăng trưởng

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Canh tác tự nhiên đưa ra việc quản lý tăng trưởng dựa trên cơ sở lý thuyết về hiện tượng định kỳ dinh dưỡng. Hiện tượng dinh dưỡng này chỉ ra sự khác nhau về nhu cầu dinh dưỡng của thực vật tại các giai đoạn phát triển khác nhau. Lý thuyết này có thể được tóm tắt như sau:

Trong đời sống thực vật có 2 giai đoạn chính là quá trình sinh trưởng và quá trình sinh sản

Thực vật tạo ra Cacbonhydrate © thông qua quá trình quang hợp và cũng như quá trình tổng hợp Protein (Pr) sử dụng cacbon hydrate và nitơ khoáng được thấp thụ từ rễ. Trong quá trình sinh trưởng, tỷ lệ C/Pr giảm xuống.
>
Cùng với quá trình sinh trưởng, lá cây dần dần lớn lên dẫn tới khả năng tạo C ngày càng tăng tới cuối quá trình sinh trưởng giai đoạn chuyển sang thời kỳ sinh sản thì việc tiêu thụ C nhiều hơn việc tạo ra C.

Nitơ khoáng cần nhiều trong quá trình sinh trưởng nhưng cần ít trong quá trình chuyển tiếp và quá trình sinh sản.

Photpho (P) có khả năng thúc đẩy sự phát triển của cơ quan sinh sản. Nó có ảnh hưởng rất lớn trước khi đẻ nhánh, trổ hoa. P trợ giúp cho quá trình tổng hợp và C. Canxi sẽ làm giảm lượng nước thừa trong tế bào, nâng cao quá trình tổng hợp và tích luỹ C, nâng cao áp suất thẩm thấu và độ cứng của màng.

Dựa vào lý thuyết trên, các chất dinh dưỡng chính đóng vai trò quan trọng trong mỗi quá trình phát triển sẽ thay đổi theo từng giai đoạn giữa nitơ, photpho, kali và canxi.
 

Đối tácTop