Quy định mới về chứng nhận hợp quy cho phân bón 2016

nong_dan_IT

Lữ khách
#1
Chứng nhận hợp quy là hoạt động kiểm nghiệm, đánh giá và xác nhận chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Việc công bố hợp quy cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật địa phương là hoạt động bắt buộc đối với các cá nhân hay tổ chức.

Hiện nay trên thị trường hầu hết các loại phân bón đều không có dấu chứng nhận hợp quy trên bao bì sản phẩm, điều này đang làm cho thị trường phân bón rối loạn, do phân bón không được kiểm nghiệm chất lượng lẫn vào nhiều loại phân bón đạt chuẩn.

Để tăng cường hoạt động phòng chống phân bón giả - phân bón kém chất lượng trên thị trường, Bộ trưởng Bộ Công thương ra Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30/9/2014 quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép SX phân bón vô cơ đồng thời SX phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

Tuy nhiên nhằm hạn chế thiệt hại và lãng phí số lượng bao bì sản phẩm phân bón vô cơ do chưa có dấu hợp quy, đã được in trước thời điểm quy định của Thông tư số 29/2014/TT-BCT để phục vụ kịp thời nhu cầu SX, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

Thứ nhất, các sản phẩm phân bón vô cơ được SX và công bố sản phẩm, hàng hóa theo TCVN, TCCS phù hợp hoặc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài (vỏ bao bì chưa có dấu hợp quy) trước ngày Thông tư số 29/2014/TT-BCT có hiệu lực thi hành (ngày 27/11/2014) hiện đã và đang lưu thông trên thị trường tiếp tục được lưu hành hết thời hạn sử dụng trên bao bì.

Thứ hai, các Sở Công thương kiểm tra xác định số lượng bao bì đã in TCCS phù hợp, TCVN hoặc tiêu chuẩn nước ngoài còn tồn kho và được sử dụng đến hết ngày 27/11/2016. Trường hợp sản phẩm đã công bố TCCS, TCVN hoặc tiêu chuẩn nước ngoài hoặc có chứng nhận hợp quy thì được phép bổ sung công bố hợp quy trên bao bì. Do đó, các tổ chức, cá nhân SX, kinh doanh phân bón vô cơ trong các trường hợp nêu trên báo cáo về Sở Công thương số lượng bao bì chưa có dấu hợp quy, có kế hoạch SX và sử dụng bao bì cũ phù hợp.

Có thể xin giấy chứng nhận hợp quy ở đâu?

Để được cấp giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ,…của mình thì cá nhân, tổ chức có nhu cầu có thể chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy tới tổ chức chứng nhận (có thể gửi tới Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhất định). Sau khi tiến hành đánh giá, kiểm nghiệm và thẩm xét hồ sơ thì những nơi này sẽ cấp giấy chứng nhận hợp quy, dấu và hướng dẫn sử dụng dấu cho khách hàng.

Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia tại số 6 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội là một địa chỉ uy tín, chuyên kiểm nghiệm, khảo nghiệm, chứng nhận chất lượng các loại phân bón.

Hy vọng với những động thái tích cực này của Bộ Công Thương, thị trường phân bón Việt Nam sẽ có những khởi sắc trong thời gian tới.