Thảo luận Quy trình kỹ thuật bón phân cho cây cà phê

  • Thread starter haivtseo
  • Ngày gửi
H

haivtseo

Lữ khách
#1
Cà phê là cây có nhu cầu dinh dưỡng cao, trong đó cao nhất là kali sau ấy là đạm. Lượng dinh dưỡng cà phê hút/lấy đi phụ thuộc vào loài, giống và đất trồng.

Nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê: sở hữu cà phê vối, trung bình để với 1 tấn nhân, cây đã lấy đi theo quả 34,2kg N + 6,1kg cây lạc + 46,9kg K2O + 4,1kg MgO + 4,3kg CaO và các trung vi lượng khác

C1: Bón phân NPK cho cây cà phê
http://tiennong.vn/b26/quy-trinh-dinh-duong-cho-cay-mia.aspx
+ Đợt một (Bón vào đầu mùa mưa, khi mưa đã đều): 500-700 kg phân NPK 16-8-16.

+ Đợt 2 (Bón vào giữa mùa mưa): 700-800 kg phân NPK 16-8-16.

+ Đợt 3 (Bón vào sắp cuối mùa mưa, trước lúc ngừng mưa ít nhất là 20 ngày): 800-1000 kg phân NPK 16-8-16.

+ Đợt 4 (Bón vào đầu mùa khô lúc tưới đợt một hoặc 2): 200-300 kg phân NPK 20-5-6 liên hiệp mang đợt tưới nước một.

+ Đợt 5 (Bón vào gần cuối mùa khô lúc tưới đợt 3 hoặc 4): 200-300 kg phân NPK 20-5-6 kết hợp có đợt tưới nước 2.

C2: Bón phân đơn (Đạm SA, DAP, Kali Sunphat) cho cây cà phê

+ Đợt một (Bón vào đầu mùa mưa, khi mưa đã đều): 310 - 430kg Đạm SA; 80 - 120kg DAP; 160 - 230kg Kali Sunphat.

+ Đợt 2 (Bón vào giữa mùa mưa): 430 - 490kg Đạm SA; 120 - 135kg DAP; 230 - 270kg Kali Sunphat.

+ Đợt 3 (Bón vào gần cuối mùa mưa, trước khi chấm dứt mưa ít nhất là 20 ngày): 490 - 610kg Đạm SA; 130 - 170kg DAP; 260 - 330kg Kali Sunphat.

+ Đợt 4 (Bón vào đầu mùa khô khi tưới đợt 1 hoặc 2): 180 - 260kg Đạm SA; 20 - 30kg DAP; 20 - 30kg Kali Sunphat cấu kết có đợt tưới nước một.

+ Đợt 5 (Bón vào sắp cuối mùa khô khi tưới đợt 3 hoặc 4): 180 - 260kg Đạm SA; 20 - 30kg DAP; 20 - 30kg Kali Sunphat hòa hợp sở hữu đợt tưới nước 2.

giả dụ năng suất vườn cà phê cao hơn mức 4 tấn nhân/ha thì bắt buộc bón ngày càng tăng từ 10 - 20% lượng bón ở mỗi lần bón trong quy trình trên.
 

Đối tácTop