Bán Rắn hổ hành con giống 20k/ con... 08 184 89919 Zalo

manhtinhhung

Lữ khách
Cung cấp con giống rắn hổ hành 300 /kg__ 1 kg 7-
20190415_e1e1e4da1852faa52dfea22c2681a5ac_1555322215.jpg
20190415_f6b39d053284e2c8fa3d1cf6aa3bd7c4_1555322215.jpg
20190415_e879bba3f146ce798769c1ac7bbf78e0_1555322215.jpg
20190415_dd94c900969ab5e7dd6647b1a7428582_1555322215.jpg
20190415_a8ffebba9183df7a238bab1f76a4f85b_1555322232.jpg
20190415_2473d4dca48375b2b2326ee6c2138569_1555322262.jpg
20190415_b5a912c244db5e9b40064b5656df2d06_1555322262.jpg
20190415_6f29134d48cd704cf4f040bdd1a18906_1555322262.jpg
20190415_25f04a4541dad7a15dd932df8d6235a9_1555322262.jpg
20190415_9c753e840ef53955ed783e79bfc7916b_1555322262.jpg
8 con bao tiêu đầu ra sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc chi tiết liên
https://www.facebook.com/Lòng-Tập-Lực-Gà-Đá-2-553050005081144/
*** Vào trang Facebook : Lòng Tập Lực Gà Đá _ Anh em có thể xem chi tiết các sản phẩm
liên hệ :
081.848.9919Zalo
0939.889.365
 
Địa chỉ
369/3d.an phong.an thạnh.mo cày nam.bên tre
Số điện thoại
0939889365

Quảng cáo

Top