Rắn mối con

  • Thread starter Phan.anh
  • Ngày gửi
co anh em nào có kỹ thuật nuôi rắn mối mới sinh cho e xin ít kỹ thuật . Đàn rắn con nhà e cứ chết đi qua ngày ak..
 


co anh em nào có kỹ thuật nuôi rắn mối mới sinh cho e xin ít kỹ thuật . Đàn rắn con nhà e cứ chết đi qua ngày ak..
mình thích con này lắm. chưa có điều kiện để nuôi. cho phép vào đây ngồi nghe để học hỏi dần nhé. chờ một chuyên gia
 


Back
Top